20 przekrojowych pytań z nauk ścisłych - jak sobie poradzisz?

Przekonaj się, na jakim poziomie jest Twoja wiedza z nauk ścisłych!


 1. 1

  Jaki związek chemiczny ma taki wzór?

  1. Metanol
  2. Wodorotlenek węgla
  3. Etanol
  4. Kwas mrówkowy
 2. 2

  Ruch Ziemi wokół Słońca to inaczej:

  1. Ruch obiegowy
  2. Ruch obrotowy
 3. 3

  pH roztworu równe 1 oznacza, że roztwór jest:

 4. 4

  Ile wynosi suma liczb od 1 do 10?

  1. 60
  2. 45
  3. 55
  4. 50
 5. 5

  Czego jednostką jest wolt?

  1. Mocy
  2. Oporu elektrycznego przewodnika
  3. Napięcia elektrycznego
  4. Natężenia prądu
 6. 6

  Interferencja to inaczej ___________ się fali.

 7. 7

  Pierwszym pierwiastkiem w układzie okresowym jest:

  1. Wodór
  2. Hel
  3. Azot
  4. Lit
 8. 8

  Funt to jednostka masy powszechnie stosowana w państwach anglosaskich. Jak ma się on do kilograma?

  1. 1 kilogram = 4,1 funta
  2. 1 kilogram = 0,45 funta
  3. 1 kilogram = 2,2 funta
  4. 1 kilogram = 1,6 funta
 9. 9

  Pierwiastek którego stopnia z 81 równy jest 3?

 10. 10

  Proces przechodzenia ciała ze stanu ciekłego w stan stały to:

  1. Krzepnięcie
  2. Topnienie
  3. Zamarzanie
  4. Resublimacja
 11. 11

  Która z figur nie ma wszystkich boków tej samej długości?

  1. Kwadrat
  2. Trójkąt równoramienny
  3. Pięciokąt foremny
  4. Romb
 12. 12

  Kiedy woda staje się lodem, jej objętość:

  1. Maleje
  2. Wzrasta
  3. Pozostaje bez zmian
 13. 13

  Jaki gaz jest głównym składnikiem atmosfery ziemskiej?

  1. Dwutlenek węgla
  2. Para wodna
  3. Azot
  4. Tlen
 14. 14

  Suma miar kątów w dowolnym sześciokącie wypukłym jest równa 720°.

  1. Fałsz
  2. Prawda
 15. 15

  Które komórki krwi odgrywają główną rolę w procesie krzepnięcia krwi?

  1. Leukocyty
  2. Trombocyty
  3. Erytrocyty
  4. Granulocyty
 16. 16

  Która z poniższych liczb NIE jest liczbą pierwszą?

 17. 17

  Amalgamat to ogólna nazwa stopów metali, w których jednym z podstawowych składników jest:

  1. Glin
  2. Ołów
  3. Rtęć
  4. Magnez
 18. 18

  Aby obliczyć pole powierzchni równologłoboku, potrzebujemy:

  1. Długości boku b i wysokości h
  2. Długości przekątnych d1 i d2
  3. Długości boków a i b
  4. Długości podstawy a i wysokości h
 19. 19

  Dokończ równanie chemiczne!

  kwas + zasada -----> sól + ...
  1. wodorotlenek
  2. alkohol
  3. woda
  4. sól II
 20. 20

  Na czym polega działanie mikrofalówki?

  1. Na emisji energii cieplnej, która absorbowana jest bezpośrednio przez podgrzewaną potrawę
  2. Na wykorzystaniu skupionej wiązki laserowej, która punktowo zwiększa temperaturę potrawy
  3. Na wprawianiu cząsteczek wody znajdujących się w podgrzewanej potrawie w drgania rotacyjne
  4. Na naświetlaniu promieniowaniem podczerwonym, które reaguje na barwnik występujący w podgrzewanej potrawie

20 przekrojowych pytań z nauk ścisłych - jak sobie poradzisz?

 1. Wynik

  Słabo!

  Twój wynik to:
  Widzimy dwie możliwości - Twoja wiedza zaśniedziała i wymaga gruntownego przewietrzenia lub po prostu z natury jesteś humanistą :)
  Udostępnij swój wynik!
 2. Wynik

  Jest potencjał!

  Twój wynik to:
  Uzyskałeś niezły wynik, wychodzący nieco poza średnią. Może nie jest to wiedza doskonała, ale też nie ma powodu do wstydu. Pewne wiadomości mocno utrwaliły się w Twojej pamięci.
  Udostępnij swój wynik!
 3. Wynik

  Dobrze!

  Twój wynik to:
  To naprawdę dobry wynik, godny pilnego ucznia - nawet jeśli już nim nie jesteś. Nauka ewidentnie nie poszła w las, wciąż sporo pamiętasz i potrafisz ze swojej wiedzy korzystać. Brawo!
  Udostępnij swój wynik!
 4. Wynik

  Znakomicie!

  Twój wynik to:
  Twój wynik sytuuje Cię wysoko na podium! Swobodnie poruszasz się po różnych dziedzinach nauk ścisłych, niezależnie czy jest to chemia, fizyka czy matematyka. Pogratulować tak znakomitej pamięci!
  Udostępnij swój wynik!
 5. Wynik

  Rewelacyjnie!

  Twój wynik to:
  Uzyskałeś świetny wynik, który tylko potwierdził Twoje obycie w dziedzinie nauk ścisłych. Jesteś w gronie najlepszych z najlepszych!
  Udostępnij swój wynik!
 6. Wynik

  Perfekcyjnie!

  Twój wynik to:
  Idealny, stuprocentowy wynik! Nie popełniłeś najmniejszego błędu. Udowodniłeś, że w dziedzinie nauk ścisłych to Ty rządzisz! Wielkie gratulacje!
  Udostępnij swój wynik!

20 przekrojowych pytań z nauk ścisłych - jak sobie poradzisz?

Logowanie

Twórz i rozwiązuj quizy!

Nie masz konta?
zarejestruj się

Rejestracja

Dołącz do naszej społeczności!

Akceptuję regulamin.
Zgadzam się przekazać swój adres e-mail, który będzie wykorzystywany do kontaktów w sprawach związanych z moim kontem, oraz akceptuję, że moje aktywności na stronie będą rejestrowane.
Powrót do
logowania

Resetuj hasło

Powrót do
logowania
Wybierz typ quizu
Quiz psychologiczny
Quiz wiedzy
Quiz preferencji
Quiz punktowany