Czy zgadniemy, jakie masz wykształcenie?

Na podstawie odpowiedzi, których nam udzielisz, postaramy się zgadnąć, jakie posiadasz wykształcenie. Miłej zabawy!


 1. 1

  Co oznacza ten znak?

  1. "Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów"
  2. "Nakaz zatrzymania się"
  3. "Ustąp pierwszeństwa przejazdu"
  4. "Zakaz postoju"
 2. 2

  Z jakim ważnym wydarzeniem kojarzy Ci się osoba przedstawiona na zdjęciu?

  1. Z katastrofą w Smoleńsku
  2. Z ogłoszeniem stanu wojennego w Polsce
  3. Z transformacją ustrojową w Polsce
 3. 3

  Który z zapisów jest poprawny?

  1. Prof dr hab Jan Kowalski
  2. Prof. Dr. Hab. Jan Kowalski
  3. Prof. dr hab. Jan Kowalski
  4. Prof. dr. hab. Jan Kowalski
 4. 4

  Kto napisał Boską Komedię?

  1. Zygmunt Krasiński
  2. Dante Alighieri
  3. William Szekspir
  4. Jean-Jacques Rousseau
 5. 5

  Rzeczownik odpowiada na pytanie:

  1. Co robi? Co się z nim dzieje?
  2. Kto? Co?
  3. Jaki? Jaka? Jakie?
  4. Jak? Gdzie? Kiedy?
 6. 6

  Estrogeny są to:

  1. Geny odpowiedzialne za ujawnianie się przynajmniej dwóch różnych, powiązanych ze sobą cech organizmu
  2. Włoskie zioła
  3. Hormony płciowe
  4. Związki chemiczne powstałe w wyniku działania kwasu na alkohol
 7. 7

  Jak nazywa się ten pierwotniak?

  1. Pełzak odmieniec
  2. Ameba
  3. Nibynóżka
  4. Pantofelek
 8. 8

  "Srebrne gody" oznaczają:

  1. 50 rocznicę ślubu
  2. 25 rocznicę ślubu
  3. 1 rocznicę ślubu
  4. 40 rocznicę ślubu
 9. 9

  Które zdanie nie jest prawdziwe?

  1. Słońce jest centralną gwiazdą Układu Słonecznego, za prawie 5,5 miliarda lat zacznie ono przekształcać się w tzw. czerwonego olbrzyma i przy tej okazji zniszczy Ziemię i najbliższe planety
  2. Całkowity obieg Księżyca wokół Ziemi trwa w przybliżeniu 30 dni. W tym okresie przechodzi on przez różne fazy, co starano się łączyć z takimi zjawiskami jak np. przestępczość
  3. Mimo, że Wenus nazywana jest "siostrą Ziemi", przez jej podobną masę, wielkość i skład chemiczny, ze względu na panującą tam b. niską temperaturę i brak wody, jej kolonizacja przez człowieka jest niemożliwa
  4. Księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi i piątym co do wielkości księżycem w Układzie Słonecznym
 10. 10

  Jaka postać literacka została przedstawiona na ilustracji?

  1. Pan Kleks
  2. Andrzej Kmicic
  3. Robinson Crusoe
  4. Guliwer
 11. 11

  Pierwsze lądowanie człowieka na księżycu miało miejsce w:

  1. Latach 90. XX w.
  2. Latach 70. XX w.
  3. Latach 80. XX w.
  4. Latach 60. XX w.
 12. 12

  Co oznaczają w języku polskim słowa: age, Alter, âge, возраст?

  1. Płeć
  2. Pseudonim
  3. Wiek
  4. Wzrost
 13. 13

  Z ilu cyfr składa się numer PESEL?

  1. 11
  2. 10
  3. 12
  4. 13
 14. 14

  W układzie SI symbolem "W" oznaczona jest jednostka:

  1. Oporu
  2. Natężenia
  3. Napięcia
  4. Mocy
 15. 15

  Co oznacza łaciński zwrot "Vacatio legis"?

  1. Prawo "niedoskonałe", za którego nieprzestrzeganie nie obowiązują sankcje
  2. Jest to tytuł hymnu akademickiego śpiewanego przez chór, głównie podczas formalnych uroczystości
  3. Wymazanie osoby "niegodnej" z dokumentów, fotografii, pomników i historii
  4. Okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie
 16. 16

  Maszyna parowa została wynaleziona w:

  1. XIX w.
  2. XVIII w.
  3. XX w.
  4. XXI w.
 17. 17

  Iloczyn jest to:

  1. Wynik dzielenia
  2. Wynik dodawania
  3. Wynik odejmowania
  4. Wynik mnożenia
 18. 18

  Poniżej zapisano pewną datę, co istotnego wydarzyło się w tym roku?

  MCMXXXIX
  1. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach rozbiorów
  2. W Polsce upadł komunizm
  3. Wybuchła II woja światowa
  4. Napoleon Bonaparte utworzył Księstwo Warszawskie
 19. 19

  Widoczna na obrazku figura to:

  1. Walec
  2. Trapez
  3. Elipsa
  4. Trójkąt
 20. 20

  Słowo "immatrykulacja" oznacza:

  1. Uzyskanie zgody od dziekana na powtarzanie roku bez dodatkowej opłaty z tym związanej
  2. Uroczystość przyjęcia w poczet studentów uczelni
  3. Uzyskanie zaliczenia ze wszystkich egzaminów w toku studiów, ale bez zdania egzaminu dyplomowego
  4. Wykreślenie z listy studentów

Czy zgadniemy, jakie masz wykształcenie?

 1. Wynik

  Wykształcenie podstawowe

  Twój wynik to:
  Uzyskane przez Ciebie wyniki wskazują na to, że jesteś absolwentem szkoły podstawowej.
  Udostępnij swój wynik!
 2. Wynik

  Wykształcenie gimnazjalne

  Twój wynik to:
  Twoje odpowiedzi pozwalają nam sądzić, że jesteś absolwentem gimnazjum lub dawnej ośmioklasowej szkoły podstawowej.
  Udostępnij swój wynik!
 3. Wynik

  Wykształcenie średnie

  Twój wynik to:
  Twoje odpowiedzi pozwalają nam sądzić, że jesteś absolwentem szkoły średniej.

  Zgadliśmy?
  Udostępnij swój wynik!
 4. Wynik

  Wykształcenie wyższe

  Twój wynik to:
  Posiadasz rozległą wiedzę z różnych dziedzin. Na tej podstawie wnioskujemy, że ukończyłeś studia wyższe.

  Zgadliśmy?
  Udostępnij swój wynik!

Czy zgadniemy, jakie masz wykształcenie?

Logowanie

Twórz i rozwiązuj quizy!

Nie masz konta?
zarejestruj się

Rejestracja

Dołącz do naszej społeczności!

Akceptuję regulamin.
Zgadzam się przekazać swój adres e-mail, który będzie wykorzystywany do kontaktów w sprawach związanych z moim kontem, oraz akceptuję, że moje aktywności na stronie będą rejestrowane.
Powrót do
logowania

Resetuj hasło

Powrót do
logowania
Wybierz typ quizu
Quiz psychologiczny
Quiz wiedzy
Quiz preferencji
Quiz punktowany