Czy zgadniemy, jakie masz wykształcenie?

Na podstawie odpowiedzi, których nam udzielisz, postaramy się zgadnąć, jakie posiadasz wykształcenie. Miłej zabawy!


 1. 1

  Co oznacza łaciński zwrot "Vacatio legis"?

  1. Prawo "niedoskonałe", za którego nieprzestrzeganie nie obowiązują sankcje
  2. Wymazanie osoby "niegodnej" z dokumentów, fotografii, pomników i historii
  3. Okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie
  4. Jest to tytuł hymnu akademickiego śpiewanego przez chór, głównie podczas formalnych uroczystości
 2. 2

  Z ilu cyfr składa się numer PESEL?

  1. 10
  2. 13
  3. 12
  4. 11
 3. 3

  Estrogeny są to:

  1. Hormony płciowe
  2. Związki chemiczne powstałe w wyniku działania kwasu na alkohol
  3. Geny odpowiedzialne za ujawnianie się przynajmniej dwóch różnych, powiązanych ze sobą cech organizmu
  4. Włoskie zioła
 4. 4

  Słowo "immatrykulacja" oznacza:

  1. Uzyskanie zaliczenia ze wszystkich egzaminów w toku studiów, ale bez zdania egzaminu dyplomowego
  2. Uzyskanie zgody od dziekana na powtarzanie roku bez dodatkowej opłaty z tym związanej
  3. Wykreślenie z listy studentów
  4. Uroczystość przyjęcia w poczet studentów uczelni
 5. 5

  W układzie SI symbolem "W" oznaczona jest jednostka:

  1. Natężenia
  2. Napięcia
  3. Oporu
  4. Mocy
 6. 6

  "Srebrne gody" oznaczają:

  1. 40 rocznicę ślubu
  2. 25 rocznicę ślubu
  3. 50 rocznicę ślubu
  4. 1 rocznicę ślubu
 7. 7

  Który z zapisów jest poprawny?

  1. Prof. dr hab. Jan Kowalski
  2. Prof. dr. hab. Jan Kowalski
  3. Prof dr hab Jan Kowalski
  4. Prof. Dr. Hab. Jan Kowalski
 8. 8

  Które zdanie nie jest prawdziwe?

  1. Całkowity obieg Księżyca wokół Ziemi trwa w przybliżeniu 30 dni. W tym okresie przechodzi on przez różne fazy, co starano się łączyć z takimi zjawiskami jak np. przestępczość
  2. Księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi i piątym co do wielkości księżycem w Układzie Słonecznym
  3. Mimo, że Wenus nazywana jest "siostrą Ziemi", przez jej podobną masę, wielkość i skład chemiczny, ze względu na panującą tam b. niską temperaturę i brak wody, jej kolonizacja przez człowieka jest niemożliwa
  4. Słońce jest centralną gwiazdą Układu Słonecznego, za prawie 5,5 miliarda lat zacznie ono przekształcać się w tzw. czerwonego olbrzyma i przy tej okazji zniszczy Ziemię i najbliższe planety
 9. 9

  Z jakim ważnym wydarzeniem kojarzy Ci się osoba przedstawiona na zdjęciu?

  1. Z transformacją ustrojową w Polsce
  2. Z katastrofą w Smoleńsku
  3. Z ogłoszeniem stanu wojennego w Polsce
 10. 10

  Rzeczownik odpowiada na pytanie:

  1. Co robi? Co się z nim dzieje?
  2. Jaki? Jaka? Jakie?
  3. Kto? Co?
  4. Jak? Gdzie? Kiedy?
 11. 11

  Maszyna parowa została wynaleziona w:

  1. XVIII w.
  2. XXI w.
  3. XIX w.
  4. XX w.
 12. 12

  Widoczna na obrazku figura to:

  1. Elipsa
  2. Walec
  3. Trapez
  4. Trójkąt
 13. 13

  Co oznaczają w języku polskim słowa: age, Alter, âge, возраст?

  1. Wiek
  2. Pseudonim
  3. Płeć
  4. Wzrost
 14. 14

  Jaka postać literacka została przedstawiona na ilustracji?

  1. Guliwer
  2. Pan Kleks
  3. Robinson Crusoe
  4. Andrzej Kmicic
 15. 15

  Kto napisał Boską Komedię?

  1. Dante Alighieri
  2. Jean-Jacques Rousseau
  3. William Szekspir
  4. Zygmunt Krasiński
 16. 16

  Co oznacza ten znak?

  1. "Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów"
  2. "Nakaz zatrzymania się"
  3. "Zakaz postoju"
  4. "Ustąp pierwszeństwa przejazdu"
 17. 17

  Poniżej zapisano pewną datę, co istotnego wydarzyło się w tym roku?

  MCMXXXIX
  1. W Polsce upadł komunizm
  2. Wybuchła II woja światowa
  3. Napoleon Bonaparte utworzył Księstwo Warszawskie
  4. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach rozbiorów
 18. 18

  Iloczyn jest to:

  1. Wynik odejmowania
  2. Wynik dodawania
  3. Wynik dzielenia
  4. Wynik mnożenia
 19. 19

  Pierwsze lądowanie człowieka na księżycu miało miejsce w:

  1. Latach 70. XX w.
  2. Latach 90. XX w.
  3. Latach 80. XX w.
  4. Latach 60. XX w.
 20. 20

  Jak nazywa się ten pierwotniak?

  1. Pantofelek
  2. Pełzak odmieniec
  3. Ameba
  4. Nibynóżka

Czy zgadniemy, jakie masz wykształcenie?

 1. Wynik

  Wykształcenie podstawowe

  Twój wynik to:
  Uzyskane przez Ciebie wyniki wskazują na to, że jesteś absolwentem szkoły podstawowej.
  Udostępnij swój wynik!
 2. Wynik

  Wykształcenie gimnazjalne

  Twój wynik to:
  Twoje odpowiedzi pozwalają nam sądzić, że jesteś absolwentem gimnazjum lub dawnej ośmioklasowej szkoły podstawowej.
  Udostępnij swój wynik!
 3. Wynik

  Wykształcenie średnie

  Twój wynik to:
  Twoje odpowiedzi pozwalają nam sądzić, że jesteś absolwentem szkoły średniej.

  Zgadliśmy?
  Udostępnij swój wynik!
 4. Wynik

  Wykształcenie wyższe

  Twój wynik to:
  Posiadasz rozległą wiedzę z różnych dziedzin. Na tej podstawie wnioskujemy, że ukończyłeś studia wyższe.

  Zgadliśmy?
  Udostępnij swój wynik!

Czy zgadniemy, jakie masz wykształcenie?

Logowanie

Twórz i rozwiązuj quizy!

Nie masz konta?
zarejestruj się

Rejestracja

Dołącz do naszej społeczności!

Akceptuję regulamin.
Zgadzam się przekazać swój adres e-mail, który będzie wykorzystywany do kontaktów w sprawach związanych z moim kontem, oraz akceptuję, że moje aktywności na stronie będą rejestrowane.
Powrót do
logowania

Resetuj hasło

Powrót do
logowania
Wybierz typ quizu
Quiz psychologiczny
Quiz wiedzy
Quiz preferencji
Quiz punktowany