Czy zgadniemy, jakie masz wykształcenie?

Na podstawie odpowiedzi, których nam udzielisz, postaramy się zgadnąć, jakie posiadasz wykształcenie. Miłej zabawy!


 1. 1

  "Srebrne gody" oznaczają:

  1. 40 rocznicę ślubu
  2. 1 rocznicę ślubu
  3. 50 rocznicę ślubu
  4. 25 rocznicę ślubu
 2. 2

  Który z zapisów jest poprawny?

  1. Prof dr hab Jan Kowalski
  2. Prof. Dr. Hab. Jan Kowalski
  3. Prof. dr. hab. Jan Kowalski
  4. Prof. dr hab. Jan Kowalski
 3. 3

  Rzeczownik odpowiada na pytanie:

  1. Kto? Co?
  2. Jaki? Jaka? Jakie?
  3. Jak? Gdzie? Kiedy?
  4. Co robi? Co się z nim dzieje?
 4. 4

  Co oznacza ten znak?

  1. "Nakaz zatrzymania się"
  2. "Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów"
  3. "Ustąp pierwszeństwa przejazdu"
  4. "Zakaz postoju"
 5. 5

  Co oznaczają w języku polskim słowa: age, Alter, âge, возраст?

  1. Wiek
  2. Wzrost
  3. Płeć
  4. Pseudonim
 6. 6

  Z jakim ważnym wydarzeniem kojarzy Ci się osoba przedstawiona na zdjęciu?

  1. Z transformacją ustrojową w Polsce
  2. Z ogłoszeniem stanu wojennego w Polsce
  3. Z katastrofą w Smoleńsku
 7. 7

  Kto napisał Boską Komedię?

  1. William Szekspir
  2. Zygmunt Krasiński
  3. Dante Alighieri
  4. Jean-Jacques Rousseau
 8. 8

  Co oznacza łaciński zwrot "Vacatio legis"?

  1. Wymazanie osoby "niegodnej" z dokumentów, fotografii, pomników i historii
  2. Prawo "niedoskonałe", za którego nieprzestrzeganie nie obowiązują sankcje
  3. Okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie
  4. Jest to tytuł hymnu akademickiego śpiewanego przez chór, głównie podczas formalnych uroczystości
 9. 9

  Poniżej zapisano pewną datę, co istotnego wydarzyło się w tym roku?

  MCMXXXIX
  1. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach rozbiorów
  2. Napoleon Bonaparte utworzył Księstwo Warszawskie
  3. Wybuchła II woja światowa
  4. W Polsce upadł komunizm
 10. 10

  Jaka postać literacka została przedstawiona na ilustracji?

  1. Pan Kleks
  2. Guliwer
  3. Andrzej Kmicic
  4. Robinson Crusoe
 11. 11

  Z ilu cyfr składa się numer PESEL?

  1. 13
  2. 12
  3. 10
  4. 11
 12. 12

  Estrogeny są to:

  1. Związki chemiczne powstałe w wyniku działania kwasu na alkohol
  2. Hormony płciowe
  3. Włoskie zioła
  4. Geny odpowiedzialne za ujawnianie się przynajmniej dwóch różnych, powiązanych ze sobą cech organizmu
 13. 13

  Które zdanie nie jest prawdziwe?

  1. Słońce jest centralną gwiazdą Układu Słonecznego, za prawie 5,5 miliarda lat zacznie ono przekształcać się w tzw. czerwonego olbrzyma i przy tej okazji zniszczy Ziemię i najbliższe planety
  2. Księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi i piątym co do wielkości księżycem w Układzie Słonecznym
  3. Mimo, że Wenus nazywana jest "siostrą Ziemi", przez jej podobną masę, wielkość i skład chemiczny, ze względu na panującą tam b. niską temperaturę i brak wody, jej kolonizacja przez człowieka jest niemożliwa
  4. Całkowity obieg Księżyca wokół Ziemi trwa w przybliżeniu 30 dni. W tym okresie przechodzi on przez różne fazy, co starano się łączyć z takimi zjawiskami jak np. przestępczość
 14. 14

  Jak nazywa się ten pierwotniak?

  1. Pełzak odmieniec
  2. Ameba
  3. Nibynóżka
  4. Pantofelek
 15. 15

  Pierwsze lądowanie człowieka na księżycu miało miejsce w:

  1. Latach 90. XX w.
  2. Latach 60. XX w.
  3. Latach 80. XX w.
  4. Latach 70. XX w.
 16. 16

  Iloczyn jest to:

  1. Wynik odejmowania
  2. Wynik mnożenia
  3. Wynik dodawania
  4. Wynik dzielenia
 17. 17

  Maszyna parowa została wynaleziona w:

  1. XIX w.
  2. XXI w.
  3. XX w.
  4. XVIII w.
 18. 18

  Widoczna na obrazku figura to:

  1. Trójkąt
  2. Walec
  3. Elipsa
  4. Trapez
 19. 19

  Słowo "immatrykulacja" oznacza:

  1. Uroczystość przyjęcia w poczet studentów uczelni
  2. Wykreślenie z listy studentów
  3. Uzyskanie zaliczenia ze wszystkich egzaminów w toku studiów, ale bez zdania egzaminu dyplomowego
  4. Uzyskanie zgody od dziekana na powtarzanie roku bez dodatkowej opłaty z tym związanej
 20. 20

  W układzie SI symbolem "W" oznaczona jest jednostka:

  1. Mocy
  2. Natężenia
  3. Oporu
  4. Napięcia

Czy zgadniemy, jakie masz wykształcenie?

 1. Wynik

  Wykształcenie podstawowe

  Twój wynik to:
  Uzyskane przez Ciebie wyniki wskazują na to, że jesteś absolwentem szkoły podstawowej.
  Udostępnij swój wynik!
 2. Wynik

  Wykształcenie gimnazjalne

  Twój wynik to:
  Twoje odpowiedzi pozwalają nam sądzić, że jesteś absolwentem gimnazjum lub dawnej ośmioklasowej szkoły podstawowej.
  Udostępnij swój wynik!
 3. Wynik

  Wykształcenie średnie

  Twój wynik to:
  Twoje odpowiedzi pozwalają nam sądzić, że jesteś absolwentem szkoły średniej.

  Zgadliśmy?
  Udostępnij swój wynik!
 4. Wynik

  Wykształcenie wyższe

  Twój wynik to:
  Posiadasz rozległą wiedzę z różnych dziedzin. Na tej podstawie wnioskujemy, że ukończyłeś studia wyższe.

  Zgadliśmy?
  Udostępnij swój wynik!

Czy zgadniemy, jakie masz wykształcenie?

Logowanie

Twórz i rozwiązuj quizy!

Nie masz konta?
zarejestruj się

Rejestracja

Dołącz do naszej społeczności!

Akceptuję regulamin.
Zgadzam się przekazać swój adres e-mail, który będzie wykorzystywany do kontaktów w sprawach związanych z moim kontem, oraz akceptuję, że moje aktywności na stronie będą rejestrowane.
Powrót do
logowania

Resetuj hasło

Powrót do
logowania
Wybierz typ quizu
Quiz psychologiczny
Quiz wiedzy
Quiz preferencji
Quiz punktowany