Czy zgadniemy, jakie masz wykształcenie?

Na podstawie odpowiedzi, których nam udzielisz, postaramy się zgadnąć, jakie posiadasz wykształcenie. Miłej zabawy!


 1. 1

  Z ilu cyfr składa się numer PESEL?

  1. 10
  2. 12
  3. 11
  4. 13
 2. 2

  Z jakim ważnym wydarzeniem kojarzy Ci się osoba przedstawiona na zdjęciu?

  1. Z transformacją ustrojową w Polsce
  2. Z katastrofą w Smoleńsku
  3. Z ogłoszeniem stanu wojennego w Polsce
 3. 3

  Co oznaczają w języku polskim słowa: age, Alter, âge, возраст?

  1. Wzrost
  2. Wiek
  3. Płeć
  4. Pseudonim
 4. 4

  Który z zapisów jest poprawny?

  1. Prof. dr. hab. Jan Kowalski
  2. Prof. Dr. Hab. Jan Kowalski
  3. Prof. dr hab. Jan Kowalski
  4. Prof dr hab Jan Kowalski
 5. 5

  Co oznacza łaciński zwrot "Vacatio legis"?

  1. Wymazanie osoby "niegodnej" z dokumentów, fotografii, pomników i historii
  2. Jest to tytuł hymnu akademickiego śpiewanego przez chór, głównie podczas formalnych uroczystości
  3. Prawo "niedoskonałe", za którego nieprzestrzeganie nie obowiązują sankcje
  4. Okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie
 6. 6

  Kto napisał Boską Komedię?

  1. William Szekspir
  2. Dante Alighieri
  3. Zygmunt Krasiński
  4. Jean-Jacques Rousseau
 7. 7

  Widoczna na obrazku figura to:

  1. Trójkąt
  2. Walec
  3. Elipsa
  4. Trapez
 8. 8

  Maszyna parowa została wynaleziona w:

  1. XXI w.
  2. XIX w.
  3. XVIII w.
  4. XX w.
 9. 9

  W układzie SI symbolem "W" oznaczona jest jednostka:

  1. Natężenia
  2. Oporu
  3. Napięcia
  4. Mocy
 10. 10

  Które zdanie nie jest prawdziwe?

  1. Słońce jest centralną gwiazdą Układu Słonecznego, za prawie 5,5 miliarda lat zacznie ono przekształcać się w tzw. czerwonego olbrzyma i przy tej okazji zniszczy Ziemię i najbliższe planety
  2. Całkowity obieg Księżyca wokół Ziemi trwa w przybliżeniu 30 dni. W tym okresie przechodzi on przez różne fazy, co starano się łączyć z takimi zjawiskami jak np. przestępczość
  3. Księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi i piątym co do wielkości księżycem w Układzie Słonecznym
  4. Mimo, że Wenus nazywana jest "siostrą Ziemi", przez jej podobną masę, wielkość i skład chemiczny, ze względu na panującą tam b. niską temperaturę i brak wody, jej kolonizacja przez człowieka jest niemożliwa
 11. 11

  Co oznacza ten znak?

  1. "Nakaz zatrzymania się"
  2. "Zakaz postoju"
  3. "Ustąp pierwszeństwa przejazdu"
  4. "Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów"
 12. 12

  Estrogeny są to:

  1. Hormony płciowe
  2. Związki chemiczne powstałe w wyniku działania kwasu na alkohol
  3. Geny odpowiedzialne za ujawnianie się przynajmniej dwóch różnych, powiązanych ze sobą cech organizmu
  4. Włoskie zioła
 13. 13

  Jak nazywa się ten pierwotniak?

  1. Pantofelek
  2. Ameba
  3. Nibynóżka
  4. Pełzak odmieniec
 14. 14

  Jaka postać literacka została przedstawiona na ilustracji?

  1. Guliwer
  2. Andrzej Kmicic
  3. Pan Kleks
  4. Robinson Crusoe
 15. 15

  "Srebrne gody" oznaczają:

  1. 1 rocznicę ślubu
  2. 25 rocznicę ślubu
  3. 50 rocznicę ślubu
  4. 40 rocznicę ślubu
 16. 16

  Słowo "immatrykulacja" oznacza:

  1. Wykreślenie z listy studentów
  2. Uroczystość przyjęcia w poczet studentów uczelni
  3. Uzyskanie zgody od dziekana na powtarzanie roku bez dodatkowej opłaty z tym związanej
  4. Uzyskanie zaliczenia ze wszystkich egzaminów w toku studiów, ale bez zdania egzaminu dyplomowego
 17. 17

  Pierwsze lądowanie człowieka na księżycu miało miejsce w:

  1. Latach 70. XX w.
  2. Latach 80. XX w.
  3. Latach 60. XX w.
  4. Latach 90. XX w.
 18. 18

  Rzeczownik odpowiada na pytanie:

  1. Co robi? Co się z nim dzieje?
  2. Jaki? Jaka? Jakie?
  3. Kto? Co?
  4. Jak? Gdzie? Kiedy?
 19. 19

  Poniżej zapisano pewną datę, co istotnego wydarzyło się w tym roku?

  MCMXXXIX
  1. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach rozbiorów
  2. W Polsce upadł komunizm
  3. Napoleon Bonaparte utworzył Księstwo Warszawskie
  4. Wybuchła II woja światowa
 20. 20

  Iloczyn jest to:

  1. Wynik dzielenia
  2. Wynik odejmowania
  3. Wynik mnożenia
  4. Wynik dodawania

Czy zgadniemy, jakie masz wykształcenie?

 1. Wynik

  Wykształcenie podstawowe

  Twój wynik to:
  Uzyskane przez Ciebie wyniki wskazują na to, że jesteś absolwentem szkoły podstawowej.
  Udostępnij swój wynik!
 2. Wynik

  Wykształcenie gimnazjalne

  Twój wynik to:
  Twoje odpowiedzi pozwalają nam sądzić, że jesteś absolwentem gimnazjum lub dawnej ośmioklasowej szkoły podstawowej.
  Udostępnij swój wynik!
 3. Wynik

  Wykształcenie średnie

  Twój wynik to:
  Twoje odpowiedzi pozwalają nam sądzić, że jesteś absolwentem szkoły średniej.

  Zgadliśmy?
  Udostępnij swój wynik!
 4. Wynik

  Wykształcenie wyższe

  Twój wynik to:
  Posiadasz rozległą wiedzę z różnych dziedzin. Na tej podstawie wnioskujemy, że ukończyłeś studia wyższe.

  Zgadliśmy?
  Udostępnij swój wynik!

Czy zgadniemy, jakie masz wykształcenie?

Logowanie

Twórz i rozwiązuj quizy!

Nie masz konta?
zarejestruj się

Rejestracja

Dołącz do naszej społeczności!

Akceptuję regulamin.
Zgadzam się przekazać swój adres e-mail, który będzie wykorzystywany do kontaktów w sprawach związanych z moim kontem, oraz akceptuję, że moje aktywności na stronie będą rejestrowane.
Powrót do
logowania

Resetuj hasło

Powrót do
logowania
Wybierz typ quizu
Quiz psychologiczny
Quiz wiedzy
Quiz preferencji
Quiz punktowany