Czy zgadniemy, jakie masz wykształcenie?

Na podstawie odpowiedzi, których nam udzielisz, postaramy się zgadnąć, jakie posiadasz wykształcenie. Miłej zabawy!


 1. 1

  "Srebrne gody" oznaczają:

  1. 50 rocznicę ślubu
  2. 40 rocznicę ślubu
  3. 25 rocznicę ślubu
  4. 1 rocznicę ślubu
 2. 2

  Z ilu cyfr składa się numer PESEL?

  1. 10
  2. 13
  3. 12
  4. 11
 3. 3

  Maszyna parowa została wynaleziona w:

  1. XIX w.
  2. XVIII w.
  3. XXI w.
  4. XX w.
 4. 4

  Który z zapisów jest poprawny?

  1. Prof. Dr. Hab. Jan Kowalski
  2. Prof. dr. hab. Jan Kowalski
  3. Prof. dr hab. Jan Kowalski
  4. Prof dr hab Jan Kowalski
 5. 5

  Iloczyn jest to:

  1. Wynik dodawania
  2. Wynik dzielenia
  3. Wynik odejmowania
  4. Wynik mnożenia
 6. 6

  Pierwsze lądowanie człowieka na księżycu miało miejsce w:

  1. Latach 80. XX w.
  2. Latach 70. XX w.
  3. Latach 90. XX w.
  4. Latach 60. XX w.
 7. 7

  Estrogeny są to:

  1. Związki chemiczne powstałe w wyniku działania kwasu na alkohol
  2. Geny odpowiedzialne za ujawnianie się przynajmniej dwóch różnych, powiązanych ze sobą cech organizmu
  3. Włoskie zioła
  4. Hormony płciowe
 8. 8

  Co oznacza ten znak?

  1. "Zakaz postoju"
  2. "Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów"
  3. "Ustąp pierwszeństwa przejazdu"
  4. "Nakaz zatrzymania się"
 9. 9

  Z jakim ważnym wydarzeniem kojarzy Ci się osoba przedstawiona na zdjęciu?

  1. Z katastrofą w Smoleńsku
  2. Z transformacją ustrojową w Polsce
  3. Z ogłoszeniem stanu wojennego w Polsce
 10. 10

  Co oznacza łaciński zwrot "Vacatio legis"?

  1. Prawo "niedoskonałe", za którego nieprzestrzeganie nie obowiązują sankcje
  2. Jest to tytuł hymnu akademickiego śpiewanego przez chór, głównie podczas formalnych uroczystości
  3. Okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie
  4. Wymazanie osoby "niegodnej" z dokumentów, fotografii, pomników i historii
 11. 11

  W układzie SI symbolem "W" oznaczona jest jednostka:

  1. Oporu
  2. Natężenia
  3. Napięcia
  4. Mocy
 12. 12

  Widoczna na obrazku figura to:

  1. Trapez
  2. Trójkąt
  3. Walec
  4. Elipsa
 13. 13

  Które zdanie nie jest prawdziwe?

  1. Księżyc jest naturalnym satelitą Ziemi i piątym co do wielkości księżycem w Układzie Słonecznym
  2. Słońce jest centralną gwiazdą Układu Słonecznego, za prawie 5,5 miliarda lat zacznie ono przekształcać się w tzw. czerwonego olbrzyma i przy tej okazji zniszczy Ziemię i najbliższe planety
  3. Mimo, że Wenus nazywana jest "siostrą Ziemi", przez jej podobną masę, wielkość i skład chemiczny, ze względu na panującą tam b. niską temperaturę i brak wody, jej kolonizacja przez człowieka jest niemożliwa
  4. Całkowity obieg Księżyca wokół Ziemi trwa w przybliżeniu 30 dni. W tym okresie przechodzi on przez różne fazy, co starano się łączyć z takimi zjawiskami jak np. przestępczość
 14. 14

  Słowo "immatrykulacja" oznacza:

  1. Wykreślenie z listy studentów
  2. Uzyskanie zaliczenia ze wszystkich egzaminów w toku studiów, ale bez zdania egzaminu dyplomowego
  3. Uroczystość przyjęcia w poczet studentów uczelni
  4. Uzyskanie zgody od dziekana na powtarzanie roku bez dodatkowej opłaty z tym związanej
 15. 15

  Jaka postać literacka została przedstawiona na ilustracji?

  1. Robinson Crusoe
  2. Pan Kleks
  3. Andrzej Kmicic
  4. Guliwer
 16. 16

  Jak nazywa się ten pierwotniak?

  1. Pełzak odmieniec
  2. Pantofelek
  3. Nibynóżka
  4. Ameba
 17. 17

  Rzeczownik odpowiada na pytanie:

  1. Jak? Gdzie? Kiedy?
  2. Co robi? Co się z nim dzieje?
  3. Kto? Co?
  4. Jaki? Jaka? Jakie?
 18. 18

  Kto napisał Boską Komedię?

  1. Zygmunt Krasiński
  2. Jean-Jacques Rousseau
  3. William Szekspir
  4. Dante Alighieri
 19. 19

  Co oznaczają w języku polskim słowa: age, Alter, âge, возраст?

  1. Płeć
  2. Pseudonim
  3. Wzrost
  4. Wiek
 20. 20

  Poniżej zapisano pewną datę, co istotnego wydarzyło się w tym roku?

  MCMXXXIX
  1. W Polsce upadł komunizm
  2. Napoleon Bonaparte utworzył Księstwo Warszawskie
  3. Wybuchła II woja światowa
  4. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach rozbiorów

Czy zgadniemy, jakie masz wykształcenie?

 1. Wynik

  Wykształcenie podstawowe

  Twój wynik to:
  Uzyskane przez Ciebie wyniki wskazują na to, że jesteś absolwentem szkoły podstawowej.
  Udostępnij swój wynik!
 2. Wynik

  Wykształcenie gimnazjalne

  Twój wynik to:
  Twoje odpowiedzi pozwalają nam sądzić, że jesteś absolwentem gimnazjum lub dawnej ośmioklasowej szkoły podstawowej.
  Udostępnij swój wynik!
 3. Wynik

  Wykształcenie średnie

  Twój wynik to:
  Twoje odpowiedzi pozwalają nam sądzić, że jesteś absolwentem szkoły średniej.

  Zgadliśmy?
  Udostępnij swój wynik!
 4. Wynik

  Wykształcenie wyższe

  Twój wynik to:
  Posiadasz rozległą wiedzę z różnych dziedzin. Na tej podstawie wnioskujemy, że ukończyłeś studia wyższe.

  Zgadliśmy?
  Udostępnij swój wynik!

Czy zgadniemy, jakie masz wykształcenie?

Logowanie

Twórz i rozwiązuj quizy!

Nie masz konta?
zarejestruj się

Rejestracja

Dołącz do naszej społeczności!

Akceptuję regulamin.
Zgadzam się przekazać swój adres e-mail, który będzie wykorzystywany do kontaktów w sprawach związanych z moim kontem, oraz akceptuję, że moje aktywności na stronie będą rejestrowane.
Powrót do
logowania

Resetuj hasło

Powrót do
logowania
Wybierz typ quizu
Quiz psychologiczny
Quiz wiedzy
Quiz preferencji
Quiz punktowany