Najważniejsze daty z historii Polski - znasz je?

Przypomnij sobie szkolne czasy i odpowiedz na kilka pytań. Dzięki nim dowiesz się, czy masz elementarną wiedzę w zakresie historii. Śmiało, pytamy o naprawdę podstawowe daty!


 1. 1

  Co wydarzyło się w 1772 r.?

  1. I rozbiór Polski
  2. Abdykacja Jana Kazimierza
  3. Obrona Chocimia przed Turkami
  4. Oblężenie Zbaraża przez Kozaków
 2. 2

  Jakie wydarzenie miało miejsce w 1944 r.?

  1. Układ Sikorski-Majski
  2. Powstanie PKWN
  3. Okrągły Stół
  4. Konstytucja PRL
 3. 3

  W roku 1399 miała miejsce:

  1. Śmierć Biskupa Stanisława z rozkazu Bolesława Śmiałego
  2. Śmierć Królowej Jadwigi
  3. Koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski
  4. Bitwa pod Grunwaldem
 4. 4

  Co wydarzyło się w 1807 r.?

  1. II rozbiór Polski
  2. Utworzono Księstwo Warszawskie
  3. Utworzono Królestwo Polskie
  4. III rozbiór Polski
 5. 5

  Co wydarzyło się w 1935 r.?

  1. NKWD rozstrzelało polskich oficerów w Katyniu
  2. Wybuchła II wojna światowa
  3. Uroczystość zaślubin Polski z morzem
  4. Uchwalono Konstytucję kwietniową
 6. 6

  Co wydarzyło się w 1920 r.?

  1. Odzyskanie przez Polskę niepodległości
  2. Powstanie wielkopolskie
  3. Cud nad Wisłą
  4. Powstanie Legionów Józefa Piłsudskiego
 7. 7

  Co wydarzyło się w 1846 r.?

  1. Rabacja galicyjska
  2. Wybuchło powstanie listopadowe
  3. Wybuchło powstanie styczniowe
  4. Stracono Romualda Traugutta
 8. 8

  Co NIE miało miejsca w 1914 r.?

  1. Powstanie POW
  2. Podział PSL na PSL-Lewica i PSL "Piast"
  3. Wybuch I wojny światowej
  4. Uwłaszczono chłopów w zaborze rosyjskim
 9. 9

  Kto umarł w 1956 r.?

  1. Bolesław Bierut
  2. Józef Stalin
  3. Lech Wałęsa
  4. Władysław Gomułka
 10. 10

  W 1569 r.:

  1. Henryk Walezy uciekł do Francji
  2. Zawarto unię lubelską
  3. Umarł Zygmunt Stary
  4. Miała miejsce wojna kokosza
 11. 11

  Co NIE miało miejsca w 1320 r.?

  1. Pierwszy najazd mongolski (Tatarów)
  2. Koronacja Władysława Łokietka
  3. Proces przeciwko Krzyżakom w Inowrocławiu o zagarnięcie Pomorza
  4. Koniec rozbicia dzielnicowego
 12. 12

  W 1732 r.:

  1. Miało miejsce zwycięstwo nad Szwedami w bitwie morskiej pod Oliwą
  2. Zawarto traktat "trzech czarnych orłów"
  3. Rozpoczęło się najdłuższe w dziejach Polski bezkrólewie
  4. Rozpoczęła się konfederacja barska
 13. 13

  W 966 r.:

  1. Biskup Wojciech został zamordowany przez pogańskich Prusów
  2. Rozpoczęła się chrystianizacja państwa Mieszka I
  3. Zmarł Mieszko I, a jego miejsce zajął Bolesław zwany później Chrobrym
  4. Miała miejsce bitwa pod Cedynią
 14. 14

  Który władca Polski zmarł w 1370 r.?

  1. Kazimierz Wielki
  2. Przemysł I
  3. Władysław Łokietek
  4. Ludwik Węgierski
 15. 15

  W roku 1525:

  1. Został zawarty hołd pruski
  2. W czasie bitwy z Turkami pod Golubcem nad Dunajem zginął Zawisza Czarny z Garbowa
  3. Zawarty został pierwszy pokój toruński (polsko-krzyżacki)
  4. Bona Sforza przybyła do Polski
 16. 16

  W 1605 r. miało miejsce:

  1. Powstanie kozackie pod dowództwem Semena Nalewajki
  2. Zwycięstwo nad Szwedami w bitwie pod Kircholmem
  3. Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy
  4. Zawarcie unii personalnej z Litwą
 17. 17

  W 1138 r.:

  1. Kazimierz Odnowiciel uciekł na Węgry
  2. Doszło do przyłączenia do Polski Grodów Czerwieńskich
  3. Miał miejsce zjazd gnieźnieński
  4. Rozpoczęło się rozbicie dzielnicowe po śmierci Bolesława Krzywoustego
 18. 18

  W 1788 r.:

  1. Rozpoczęły się obrady Sejmu Czteroletniego
  2. Rozpoczęła się konfederacja targowicka
  3. Miał miejsce Sejm Niemy
  4. Uchwalono Konstytucję 3 maja
 19. 19

  W 1648 r.:

  1. Uchwalono konstytucję Nihil novi na sejmie w Radomiu
  2. Odbyła się bitwa pod Beresteczkiem
  3. Wybuchło powstanie Bohdana Chmielnickiego
  4. Miała miejsce odsiecz wiedeńska

Najważniejsze daty z historii Polski - znasz je?

 1. Wynik

  Bo w historii nie chodzi o daty!

  Twój wynik to:
  Choć z drugiej strony, kilka wypadałoby znać...
  Udostępnij swój wynik!
 2. Wynik

  A jednak trochę pamiętasz!

  Twój wynik to:
  Mimo to nie udało Ci się nas olśnić. Może warto odświeżyć nieco wiedzę w zakresie historii?
  Udostępnij swój wynik!
 3. Wynik

  Całkiem blisko!

  Twój wynik to:
  Zapewne jesteś zmęczony lub zdekoncentrowany, inaczej osiągnąłbyś perfekcyjny wynik. W końcu pytania nie były trudne...
  Udostępnij swój wynik!
 4. Wynik

  Znakomicie!

  Twój wynik to:
  Nie możemy uścisnąć Ci dłoni z przyczyn technicznych, ale przyjmij nasze słowa uznania :)
  Udostępnij swój wynik!

Najważniejsze daty z historii Polski - znasz je?

Logowanie

Twórz i rozwiązuj quizy!

Nie masz konta?
zarejestruj się

Rejestracja

Dołącz do naszej społeczności!

Akceptuję regulamin.
Zgadzam się przekazać swój adres e-mail, który będzie wykorzystywany do kontaktów w sprawach związanych z moim kontem, oraz akceptuję, że moje aktywności na stronie będą rejestrowane.
Powrót do
logowania

Resetuj hasło

Powrót do
logowania
Wybierz typ quizu
Quiz psychologiczny
Quiz wiedzy
Quiz preferencji
Quiz punktowany