Najważniejsze daty z historii Polski - znasz je?

Przypomnij sobie szkolne czasy i odpowiedz na kilka pytań. Dzięki nim dowiesz się, czy masz elementarną wiedzę w zakresie historii. Śmiało, pytamy o naprawdę podstawowe daty!


 1. 1

  Co NIE miało miejsca w 1320 r.?

  1. Pierwszy najazd mongolski (Tatarów)
  2. Koniec rozbicia dzielnicowego
  3. Proces przeciwko Krzyżakom w Inowrocławiu o zagarnięcie Pomorza
  4. Koronacja Władysława Łokietka
 2. 2

  W roku 1525:

  1. Został zawarty hołd pruski
  2. W czasie bitwy z Turkami pod Golubcem nad Dunajem zginął Zawisza Czarny z Garbowa
  3. Bona Sforza przybyła do Polski
  4. Zawarty został pierwszy pokój toruński (polsko-krzyżacki)
 3. 3

  W 1788 r.:

  1. Rozpoczęły się obrady Sejmu Czteroletniego
  2. Miał miejsce Sejm Niemy
  3. Uchwalono Konstytucję 3 maja
  4. Rozpoczęła się konfederacja targowicka
 4. 4

  W 1648 r.:

  1. Uchwalono konstytucję Nihil novi na sejmie w Radomiu
  2. Miała miejsce odsiecz wiedeńska
  3. Wybuchło powstanie Bohdana Chmielnickiego
  4. Odbyła się bitwa pod Beresteczkiem
 5. 5

  Co wydarzyło się w 1935 r.?

  1. Uroczystość zaślubin Polski z morzem
  2. Wybuchła II wojna światowa
  3. Uchwalono Konstytucję kwietniową
  4. NKWD rozstrzelało polskich oficerów w Katyniu
 6. 6

  Kto umarł w 1956 r.?

  1. Władysław Gomułka
  2. Lech Wałęsa
  3. Józef Stalin
  4. Bolesław Bierut
 7. 7

  Co NIE miało miejsca w 1914 r.?

  1. Wybuch I wojny światowej
  2. Podział PSL na PSL-Lewica i PSL "Piast"
  3. Powstanie POW
  4. Uwłaszczono chłopów w zaborze rosyjskim
 8. 8

  Który władca Polski zmarł w 1370 r.?

  1. Ludwik Węgierski
  2. Władysław Łokietek
  3. Przemysł I
  4. Kazimierz Wielki
 9. 9

  Co wydarzyło się w 1920 r.?

  1. Powstanie Legionów Józefa Piłsudskiego
  2. Odzyskanie przez Polskę niepodległości
  3. Powstanie wielkopolskie
  4. Cud nad Wisłą
 10. 10

  W 1732 r.:

  1. Rozpoczęło się najdłuższe w dziejach Polski bezkrólewie
  2. Rozpoczęła się konfederacja barska
  3. Zawarto traktat "trzech czarnych orłów"
  4. Miało miejsce zwycięstwo nad Szwedami w bitwie morskiej pod Oliwą
 11. 11

  W roku 1399 miała miejsce:

  1. Śmierć Królowej Jadwigi
  2. Koronacja Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski
  3. Śmierć Biskupa Stanisława z rozkazu Bolesława Śmiałego
  4. Bitwa pod Grunwaldem
 12. 12

  W 1569 r.:

  1. Zawarto unię lubelską
  2. Miała miejsce wojna kokosza
  3. Umarł Zygmunt Stary
  4. Henryk Walezy uciekł do Francji
 13. 13

  W 966 r.:

  1. Zmarł Mieszko I, a jego miejsce zajął Bolesław zwany później Chrobrym
  2. Miała miejsce bitwa pod Cedynią
  3. Biskup Wojciech został zamordowany przez pogańskich Prusów
  4. Rozpoczęła się chrystianizacja państwa Mieszka I
 14. 14

  Jakie wydarzenie miało miejsce w 1944 r.?

  1. Powstanie PKWN
  2. Okrągły Stół
  3. Układ Sikorski-Majski
  4. Konstytucja PRL
 15. 15

  W 1605 r. miało miejsce:

  1. Powstanie kozackie pod dowództwem Semena Nalewajki
  2. Zwycięstwo nad Szwedami w bitwie pod Kircholmem
  3. Zawarcie unii personalnej z Litwą
  4. Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy
 16. 16

  Co wydarzyło się w 1807 r.?

  1. Utworzono Królestwo Polskie
  2. II rozbiór Polski
  3. III rozbiór Polski
  4. Utworzono Księstwo Warszawskie
 17. 17

  W 1138 r.:

  1. Doszło do przyłączenia do Polski Grodów Czerwieńskich
  2. Kazimierz Odnowiciel uciekł na Węgry
  3. Rozpoczęło się rozbicie dzielnicowe po śmierci Bolesława Krzywoustego
  4. Miał miejsce zjazd gnieźnieński
 18. 18

  Co wydarzyło się w 1772 r.?

  1. Obrona Chocimia przed Turkami
  2. Abdykacja Jana Kazimierza
  3. Oblężenie Zbaraża przez Kozaków
  4. I rozbiór Polski
 19. 19

  Co wydarzyło się w 1846 r.?

  1. Wybuchło powstanie listopadowe
  2. Stracono Romualda Traugutta
  3. Rabacja galicyjska
  4. Wybuchło powstanie styczniowe

Najważniejsze daty z historii Polski - znasz je?

 1. Wynik

  Bo w historii nie chodzi o daty!

  Twój wynik to:
  Choć z drugiej strony, kilka wypadałoby znać...
  Udostępnij swój wynik!
 2. Wynik

  A jednak trochę pamiętasz!

  Twój wynik to:
  Mimo to nie udało Ci się nas olśnić. Może warto odświeżyć nieco wiedzę w zakresie historii?
  Udostępnij swój wynik!
 3. Wynik

  Całkiem blisko!

  Twój wynik to:
  Zapewne jesteś zmęczony lub zdekoncentrowany, inaczej osiągnąłbyś perfekcyjny wynik. W końcu pytania nie były trudne...
  Udostępnij swój wynik!
 4. Wynik

  Znakomicie!

  Twój wynik to:
  Nie możemy uścisnąć Ci dłoni z przyczyn technicznych, ale przyjmij nasze słowa uznania :)
  Udostępnij swój wynik!

Najważniejsze daty z historii Polski - znasz je?

Logowanie

Twórz i rozwiązuj quizy!

Nie masz konta?
zarejestruj się

Rejestracja

Dołącz do naszej społeczności!

Akceptuję regulamin.
Zgadzam się przekazać swój adres e-mail, który będzie wykorzystywany do kontaktów w sprawach związanych z moim kontem, oraz akceptuję, że moje aktywności na stronie będą rejestrowane.
Powrót do
logowania

Resetuj hasło

Powrót do
logowania
Wybierz typ quizu
Quiz psychologiczny
Quiz wiedzy
Quiz preferencji
Quiz punktowany