Czy zdałbyś maturę z WOS-u?

Myślisz, że matura z Wiedzy o Społeczeństwie to pestka? Przekonajmy się, jak sobie poradzisz!


 1. 1

  Pogląd, iż człowiek jest istotą społeczną sformułował:

  1. Epikur
  2. Arystoteles
  3. Eurypides
  4. Heraklit
 2. 2

  Państwo jest:

  1. dobrowolną organizacją ludzi posiadających poczucie odrębności
  2. polityczną organizacją społeczeństwa, suwerenną, terytorialną i uprawnioną do sprawowania przymusu
  3. wspólnotą plemienną ukształtowaną na przestrzeni dziejów
  4. wspólnotą kulturową ludzi mówiących tym samym językiem
 3. 3

  Czynne prawo wyborcze w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył:

  1. 21 lat
  2. 35 lat
  3. 18 lat
  4. 30 lat
 4. 4

  Ważność wyborów do Sejmu i Senatu w Polsce stwierdza:

  1. Naczelny Sąd Administracyjny
  2. Państwowa Komisja Wyborcza
  3. Sąd Najwyższy
  4. Trybunał Konstytucyjny
 5. 5

  Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu rozpatruje skargi dotyczące naruszenia:

  1. Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
  2. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
  3. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
  4. Karty Praw Podstawowych
 6. 6

  Mediacja, jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów, polega na:

  1. poddaniu konfliktu pod osąd społeczny
  2. rozstrzygnięciu konfliktu przez wybranego arbitra
  3. pośredniczeniu osoby bezstronnej w sporze w celu ułatwienia stronom konfliktu osiągnięcia porozumienia
  4. podjęciu bezpośrednich rozmów przez strony konfliktu
 7. 7

  Trzy typy legitymizacji władzy, nazwane przez Maxa Webera typami idealnego panowania, to:

  1. legalny, religijny, emocjonalny
  2. legalny, tradycyjny, charyzmatyczny
 8. 8

  Które z wymienionych czynników mogą stanowić zagrożenie dla współczesnej demokracji:

  1. decentralizacja władzy, zaangażowanie obywateli w życie publiczne, jawność życia publicznego
  2. izolacja władzy od społeczeństwa, kryzys ekonomiczny, zagrożenie wojną
 9. 9

  Jaką doktrynę lub ideologię polityczną reprezentuje stwierdzenie: "Najwyższą wartością jest ochrona tradycyjnych form organizacji społeczeństwa i gospodarki":

  1. faszyzm
  2. liberalizm
  3. konserwatyzm
  4. nacjonalizm
 10. 10

  Stwierdzenie: "Grupy ekskluzywne stosują rygorystyczne kryteria przyjęć nowych członków", to:

  1. prawda
  2. fałsz
 11. 11

  Stwierdzenie: "Zasada domniemania niewinności oznacza, iż udowodnienie niewinności leży po stronie oskarżonego", to:

  1. prawda
  2. fałsz

Czy zdałbyś maturę z WOS-u?

 1. Wynik

  Tym razem się nie udało...

  Twój wynik to:
  Gdybyś naprawdę miał zamiar przystąpić do matury z WOS-u, czekają Cię jeszcze tygodnie solidnych przygotowań!
  Udostępnij swój wynik!
 2. Wynik

  Zdane!

  Twój wynik to:
  Może nie na 100%, ale udało Ci się zdać maturę, brawo!
  Udostępnij swój wynik!
 3. Wynik

  Matura na 70%

  Twój wynik to:
  Gratulacje! Masz sporą wiedzę z WOS-u! Widać, że tematy dotyczące społeczeństwa są Ci bliskie.
  Udostępnij swój wynik!
 4. Wynik

  Matura na 100%!

  Twój wynik to:
  Gratulacje! Świetnie poradziłeś sobie w tym quizie. Twoja wiedza z dziedziny WOS-u jest na tyle duża, że mógłbyś przystąpić do matury nawet dziś!
  Udostępnij swój wynik!

Czy zdałbyś maturę z WOS-u?

Logowanie

Twórz i rozwiązuj quizy!

Nie masz konta?
zarejestruj się

Rejestracja

Dołącz do naszej społeczności!

Akceptuję regulamin.
Zgadzam się przekazać swój adres e-mail, który będzie wykorzystywany do kontaktów w sprawach związanych z moim kontem, oraz akceptuję, że moje aktywności na stronie będą rejestrowane.
Powrót do
logowania

Resetuj hasło

Powrót do
logowania
Wybierz typ quizu
Quiz psychologiczny
Quiz wiedzy
Quiz preferencji
Quiz punktowany