Czy znasz ciekawe fakty z historii Polski?

Fakty, którymi można błysnąć na egzaminie bądź popisać się przed ciekawym rozmówcą:)


  1. 1

    Jak nazywał się pierworodny syn Bolesława Chrobrego?

    1. Fryderyk
    2. Mieszko, późniejszy Mieszko II Lambert
    3. Bezprym
    4. Otto
  2. 2

    Za panowania jakiego króla biskup Stanisław ze Szczepanowa, dziś jeden z głównych patronów Polski, został osądzony i skazany za zdradę?

    1. Kazimierza Odnowiciela
    2. Wacława Czeskiego
    3. Władysława Hermana
    4. Bolesława Szczodrego
  3. 3

    Który z polskich książąt jest dzisiaj kojarzony przede wszystkim z tego, że sprowadził do Polski Krzyżaków?

    1. Leszek Biały
    2. Kazimierz Sprawiedliwy
    3. Konrad Mazowiecki
    4. Mieszko Stary
  4. 4

    W drugiej połowie XIV wieku w Europie panowała epidemia "czarnej śmierci". Dotarła również do Polski. Co kryje się pod określeniem "czarna śmierć"?

    1. Cholera
    2. Dżuma
    3. Żółta febra
    4. Ospa
  5. 5

    Według Jana Długosza, na jaką karę za potwarz przeciwko królowej Jadwidze został skazany Gniewosz z Dalewic?

    1. Odszczekanie pod ławą
    2. Zrzeczenie się majątku
    3. Służbę w królewskich stajniach
    4. Chłostę
  6. 6

    Wojna trzynastoletnia toczyła się w latach 1454–1466, a zakończył ją pokój zawarty w:

    1. Toruniu
    2. Jedlni
    3. Gdańsku
    4. Krakowie
  7. 7

    Który z polskich królów panował najdłużej?

    1. Władysław Jagiełło
    2. Zygmunt Stary
    3. Kazimierz Jagiellończyk
    4. Zygmunt III Waza
  8. 8

    Z jakiej dynastii pochodził król August II Mocny?

    1. Wettynów
    2. Wittelsbachów
    3. Luksemburgów
    4. Habsburgów
  9. 9

    Konstytucja 3 maja jest uważana za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną spisaną konstytucję. Pierwsza na świecie była bowiem konstytucja:

    1. Amerykańska
    2. Francuska
    3. Niemiecka
    4. Austriacka
  10. 10

    Emigracyjny obóz konserwatystów skupionych wokół księcia Adama Jerzego Czartoryskiego nosił nazwę:

    1. Hotel Lambert
    2. Towarzystwo Demokratyczne Polskie
    3. Komitet Narodowy Polski
    4. Gromady Ludu Polskiego
  11. 11

    Do czego w ten sposób odniósł się cesarz Wilhelm II?

    "...znów doszło do tego, że polska buta chce ubliżyć niemczyźnie..."
    1. Drukarni Karola Miarki
    2. Wozu Drzymały
    3. Strajku dzieci wrzesińskich
    4. Szkół niedzielnych księdza Józefa Szafranka
  12. 12

    Ziuk, Dziadek, Mieczysław, Wiktor czy Komendant, to wszystko przydomki i pseudonimy:

    1. Romana Dmowskiego
    2. Edward Śmigłego-Rydza
    3. Józefa Piłsudskiego
    4. Kazimierza Sosnkowskiego
  13. 13

    Kryptonim dnia i godziny rozpoczęcia Powstania Warszawskiego to godzina "W", co oznacza:

    1. Wystąpienie
    2. Wybuch
    3. Walka
    4. Wszystkie odpowiedzi są poprawne
  14. 14

    Pierwszym premierem III Rzeczpospolitej został:

    1. Bronisław Geremek
    2. Jan Krzysztof Bielecki
    3. Jan Olszewski
    4. Tadeusz Mazowiecki
  15. 15

    Polska jest członkiem Unii Europejskiej od:

    1. 2 lipca 2005
    2. 30 maja 2004
    3. 1 maja 2004
    4. 30 października 2003

Czy znasz ciekawe fakty z historii Polski?

  1. Wynik

    No cóż...

    Twój wynik to:
    ... chyba czas uzupełnić trochę wiedzę, historię ojczystego kraju powinno się znać doskonale:)
    Udostępnij swój wynik!
  2. Wynik

    Nieźle!

    Twój wynik to:
    Kilka rzeczy trzeba jeszcze poprawić, ale ogólnie można powiedzieć, że jesteś na dobrej drodze.
    Udostępnij swój wynik!
  3. Wynik

    Dobrze!

    Twój wynik to:
    Gratulacje, niewiele brakuje Ci do statusu eksperta. Znasz się na rzeczy!
    Udostępnij swój wynik!
  4. Wynik

    Doskonale!

    Twój wynik to:
    Trudno czymkolwiek Cię zaskoczyć, polską historię masz opanowaną do perfekcji:)
    Udostępnij swój wynik!

Czy znasz ciekawe fakty z historii Polski?

Logowanie

Twórz i rozwiązuj quizy!

Nie masz konta?
zarejestruj się

Rejestracja

Dołącz do naszej społeczności!

Akceptuję regulamin.
Zgadzam się przekazać swój adres e-mail, który będzie wykorzystywany do kontaktów w sprawach związanych z moim kontem, oraz akceptuję, że moje aktywności na stronie będą rejestrowane.
Powrót do
logowania

Resetuj hasło

Powrót do
logowania
Wybierz typ quizu
Quiz psychologiczny
Quiz wiedzy
Quiz preferencji
Quiz punktowany