15 podchwytliwych pytań z języka polskiego

Zaskocz nas i samego siebie, rozprawiając się z każdym z podstępnych pytań!


 1. 1

  Na pytanie "O kim? O czym?" odpowiada:

  1. Celownik
  2. Biernik
  3. Miejscownik
  4. Narzędnik
 2. 2

  "Niewiele, kilka, kilkadziesiąt, kilkaset" to przykłady liczebników:

  1. Mnożnych
  2. Wielorakich
  3. Nieokreślonych
  4. Zbiorowych
 3. 3

  Nieodmienną częścią mowy nie jest:

  1. Spójnik
  2. Zaimek przysłowny
  3. Zaimek rzeczowny
  4. Partykuła
 4. 4

  Dziedzina lingwistyki zajmująca się fleksją i słowotwórstwem to:

  1. Morfologia
  2. Semiotyka
  3. Etymologia
  4. Fonologia
 5. 5

  "Zmywając", "pisząc" to przykłady imiesłowu:

  1. Przymiotnikowego czynnego
  2. Przysłówkowego uprzedniego
  3. Przymiotnikowego biernego
  4. Przysłówkowego współczesnego
 6. 6

  Wielką literą nie piszemy:

  1. Nazw dynastii
  2. Nazw okresów, epok i prądów kulturalnych
  3. Nazw członków narodów, ras i szczepów
  4. Nazw krojów czcionek drukarskich
 7. 7

  W języku polskim przymiotnik:

  1. Dostarcza dodatkowej informacji o rzeczowniku
  2. Wszystkie odpowiedzi są poprawne
  3. Przyjmuje końcówki fleksyjne według deklinacji przymiotnikowej
  4. Odmienia się przez przypadki, rodzaje i liczby
 8. 8

  Część zdania pełniąca funkcję określającą orzeczenie to:

  1. Okolicznik
  2. Przydawka
  3. Dopełnienie
  4. Partykuła
 9. 9

  "Pawafag" i "Polfa" to przykłady skrótowców:

  1. Mieszanych
  2. Głoskowych
  3. Literowych
  4. Grupowych
 10. 10

  Odmianę czasownika nazywamy:

  1. Morfizacją
  2. Derywacją
  3. Deklinacją
  4. Koniugacją
 11. 11

  Jak brzmi prawidłowa forma przysłowia?

  1. Nie zasypiać gruszek w popiele
  2. Nie zasypywać gruszek w popiele
  3. Nie zaspawać gruszek w popiele
  4. Nie zaspać gruszek w popiele
 12. 12

  Z ilu kropek składa się wielokropek?

  1. Trzech
  2. Dwóch
  3. Czterech
  4. Długiego ciągu kropek
 13. 13

  "Ten, ta, to, tamten, tam" to przykłady zaimków:

  1. Zwrotnych
  2. Wskazujących
  3. Dzierżawczych
  4. Względnych
 14. 14

  Ze względu na funkcję, myślnik jest określany jako znak interpunkcyjny:

  1. Wszystkie odpowiedzi są poprawne
  2. Prozodyczny
  3. Emocji
  4. Opuszczenia
 15. 15

  Jak w dopełniaczu będzie brzmieć słowo: "fotografia"?

  1. Fotografji
  2. Fotografii
  3. Fotografi
  4. Fotografiji

15 podchwytliwych pytań z języka polskiego

 1. Wynik

  Co tu kryć, słabo

  Twój wynik to:
  Tak kiepski wynik w quizie dotyczącym podstaw ojczystego języka? Nie wypada. Zakładamy, że to po prostu zły dzień, migrena, niewyspanie... coś musiało poważnie zaburzyć Twoją formę, prawda? Następnym razem z pewnością pójdzie śpiewająco.
  Udostępnij swój wynik!
 2. Wynik

  Szkolne podstawy

  Twój wynik to:
  Chociaż sporo informacji zdążyło Ci uciec z pamięci i szczerze się do tego przyznajesz, to wciąż możesz stawać do językowej rywalizacji bez wstydu. Naprawdę niewiele zabrakło, by skoczyć oczko wyżej!
  Udostępnij swój wynik!
 3. Wynik

  Fantastycznie przygotowany

  Twój wynik to:
  To właśnie takie wyniki sprawiają, że miło się opracowuje quizy. Brawa dla Ciebie - język polski nie jest dla Ciebie martwą dziedziną wiedzy do zapomnienia z chwilą opuszczenia murów szkoły. Nadal starasz się pielęgnować swoją wiedzę. Tak trzymaj!
  Udostępnij swój wynik!
 4. Wynik

  Nieposkromiony językoznawca

  Twój wynik to:
  Mistrz ortografii, mistrz gramatyki, mistrz interpunkcji... po prostu mistrz absolutny! Nawet nie musisz już rozwiązywać quizów, równie dobrze możesz zacząć układać je sam, przyczyniając się do popularyzowania wiedzy wśród innych :)
  Udostępnij swój wynik!

15 podchwytliwych pytań z języka polskiego

Logowanie

Twórz i rozwiązuj quizy!

Nie masz konta?
zarejestruj się

Rejestracja

Dołącz do naszej społeczności!

Akceptuję regulamin.
Zgadzam się przekazać swój adres e-mail, który będzie wykorzystywany do kontaktów w sprawach związanych z moim kontem, oraz akceptuję, że moje aktywności na stronie będą rejestrowane.
Powrót do
logowania

Resetuj hasło

Powrót do
logowania
Wybierz typ quizu
Quiz psychologiczny
Quiz wiedzy
Quiz preferencji
Quiz punktowany